Nota prawna

Wydawca: Christophe CHARRIÈRE

BFIRST Oü – Adres: Sepapaja 6 – 15551 TALLINN (Estonia)

Hostowany przez O2switch w Clermont Ferrand

 1. Prezentacja strony internetowej. Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, tożsamość różnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie i monitorowanie eldomdek.pl jest udostępniana użytkownikom witryny: Redaktor: kontakt Redaktor może być osobą fizyczną lub prawną. Hosting: o2switch
 2. Ogólne warunki korzystania z witryny i świadczonych usług. Korzystanie z witryny eldomdek.pl oznacza pełną i całkowitą akceptację następujących ogólnych warunków użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania mogą być modyfikowane lub zmieniane w dowolnym momencie, dlatego użytkownicy eldomdek.pl są zachęcani do regularnego zapoznawania się z nimi.
 3. Własność intelektualna i naruszenie praw autorskich. eldomdek.pl jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiadaczem praw do korzystania ze wszystkich dostępnych elementów na stronie internetowej, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.
  Kredyty fotograficzne: 123RF, Canva, Pixabay

Jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów na stronie, za pomocą jakichkolwiek środków lub procedur, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody, jest zabronione.

Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie strony lub jej elementów będzie uważane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

 1. Zarządzanie danymi. We Francji dane osobowe są chronione w szczególności przez ustawę nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawę nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego oraz dyrektywę europejską z dnia 24 października 1995 r.

Podczas korzystania z witryny eldomdek.pl mogą być gromadzone następujące informacje: Linki URL, za pośrednictwem których użytkownik uzyskał dostęp do eldomdek.pl, dostawca dostępu użytkownika, adres IP (protokół internetowy) użytkownika.

W każdym przypadku strona gromadzi dane osobowe dotyczące użytkownika tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla niektórych usług oferowanych na eldomdek.pl. Użytkownik podaje te informacje dobrowolnie, zwłaszcza gdy wprowadza je osobiście. W związku z tym użytkownik eldomdek.pl jest informowany o konieczności lub braku konieczności podania tych informacji.

Zgodnie z art. 38 i kolejnymi ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o plikach informacyjnych i wolnościach, każdy użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich poprawiania i sprzeciwu wobec nich, składając pisemny i podpisany wniosek wraz z kopią dokumentu tożsamości podpisanego przez posiadacza dokumentu, wskazującego adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika strony eldomdek.pl nie są ujawniane bez jego zgody, wymieniane, przekazywane, udostępniane ani sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim.

Strona nie jest zarejestrowana w CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. wdrażającej dyrektywę z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

 1. Hiperłącza i pliki cookie. Strona eldomdek.pl zawiera pewną liczbę hiperłączy do innych stron internetowych, ale nie ma możliwości kontrolowania zawartości odwiedzanych stron i dlatego nie ponosi za to odpowiedzialności.

Korzystanie ze strony eldomdek.pl może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale rejestruje informacje o przeglądaniu witryny przez komputer. Uzyskane w ten sposób dane służą do dalszego przeglądania witryny, a także umożliwiają różne pomiary częstotliwości.

Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka Narzędzia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu) / Opcje internetowe. Kliknij Polityka prywatności i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Kliknij przycisk OK.

W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do karty Opcje. Kliknij kartę Prywatność. Ustaw politykę przechowywania na: Użyj niestandardowych ustawień historii. Na koniec odznacz opcję Wyłącz pliki cookie.

W Safari: kliknij ikonę menu (wyświetlaną jako koło zębate) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Wyświetl ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zablokować pliki cookie.

W przeglądarce Chrome: kliknij ikonę menu (reprezentowaną przez trzy poziome linie) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Wyświetl ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz zablokować pliki cookie.

 1. Linki partnerskie Amazon Ta strona internetowa potwierdza swój udział w „Programie partnerskim” Amazon, programie mającym na celu umożliwienie stronom internetowym zarabianie poprzez umieszczanie linków do oficjalnej strony Amazon.fr. W każdej chwili odwiedzający ma pełną swobodę wyszukiwania produktów Amazon.fr niezależnie, o ile zdecyduje się nie korzystać z linków sugerowanych przez stronę eldomdek.pl.
 2. Prawo właściwe i jurysdykcja. Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny eldomdek.pl podlegają prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję przypisuje się właściwym sądom w Lyonie.
 3. Prawo właściwe. Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., zmieniona w szczególności ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. o plikach i wolnościach informacyjnych.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej.

 1. Słowniczek. Użytkownik: Internauta, który łączy się i korzysta z wyżej wymienionej strony internetowej.

Dane osobowe: „informacje umożliwiające w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).